Glavni članek: Koncentracija.

Masni delež je eden od načinov izražanja množine snovi v homogenih ali heterogenih zmeseh. Masni delež je količina brez dimenzije. Z množenjem masnega deleža s 100 nastane masni odstotek ali odstotna koncentracija.

Definicija uredi

Masni delež snovi A (xA) z maso mA v zmesi s skupno maso mzmesi je enak

 

Vsota vseh masnih deležev je enaka 1:

 
 

Primeri uredi

  • Masni delež 1 mola železa v 1 molu brezvodnem železovem(II) sulfatu je:
 
  • Masni delež 1 mola kristalne vode v 1 molu kristalnem bakrovem(II) sulfatu CuSO4*5H2O je:
 
  • Masni delež etanola v raztopini iz 40 g etanola in 60 g vode je