Mala terca je majnši izmed dveh konvencionalno uporabljanih intervalov, ki obsegata tri diatonične stopnje. Intervalna kvaliteta (pridevnik) 'mala' označuje, da je od velike terce majnša za en polton: mala terca obsega tri poltone (velika pa štiri). Okrajšava za malo terco je m3, njena inverzija pa je velika seksta.

mala terca
Inverzija velika seksta
Ime
Druga imena -
Okrajšava m3
Obseg
Poltonov 3
Intervalni razred 3
Naravni interval 6:5
Centov
Temperirana uglasitev 300
Naravna intonacija 316

Mala terca je značilen interval molove lestvice.


Glej tudi uredi