Luteranstvo

protestantizem, ki temelji na spisih in mislih Martina Luthra
(Preusmerjeno s strani Luterani)

Luteranstvo (ali luteranizem) je krščansko reformacijsko gibanje, ki ga je začel Martin Luter.

Lutrova vrtnica, simbol luteranstva
Martin Luther

Luther je 31. oktobra 1517 na vrata wittenberške cerkve nabil 95 tez, v katerih je zarisal ideje o prenovi (Rimskokatoliške) Cerkve. Zlasti ostro je nastopil proti nekaterim praksam, ki so se izoblikovale v Rimskokatoliški Cerkvi v srednjem veku, npr. prodajanje odpustkov za denar ipd.

Rimskokatoliška cerkev ni privolila v predlagano prenovo in je Luthra izobčila, kar je pripeljalo do pojava novih krščanskih verskih skupnosti, ki jih imenujemo Luteranske Cerkve ali Evangeličanske Cerkve.

Glavne ideje luteranstva:

  • Dogme, ki so jih razglasili papeži in Cerkveni koncili niso obvezujoče. Pravo vero razkriva samo Sveto Pismo (sola Scriptura).
  • Glava Cerkve (tj. skupnosti vseh vernih) ni papež, pač pa Jezus Kristus (solus Christus).
  • Za zveličanje niso potrebna dela, ki jih predpisuje Cerkev, in Cerkveni odpustki, pač pa samo vera (sola fides).
  • Odrešenje človeku podeljuje samo Božja milost (sola gratia).
  • Obstajata samo dva zakramenta, ki ju je postavil Kristus: krst in sveta večerja (evharistija). Ostale katoliške zakramente so si izmislili pozneje.
  • Upoštevati je treba Deset Božjih zapovedi v originalni obliki, vključno z zapovedjo »Ne imej drugih bogov«, »Ne moli podob« ipd. Čaščenje svetnikov in podob (ikonodulija) je neprimerno.
  • Marijo je treba spoštovati kot Jezusovo mater, neprimerno pa jo je po božje častiti.
  • Duhovniški celibat je zahteva papeža, ne pa Jezusa, zato ga ni treba upoštevati.

Glej tudi

uredi