Longituda ali ekliptična dolžina (oznaka λ) nebesnega telesa je ena izmed nebesnih koordinat, ki se uporabljajo v ekliptičnem koordinatnem sistemu. Druga koordinata v tem sistemu je latituda (oznaka β). Longitude ima v ekliptičnem koordinatnem sistemu podobno vlogo kot geografska dolžina v geografskem koordinatnem sistemu.

Ekliptični koordinatni sistem (rdeče – longituda, zeleno – latituda)

Longituda je kotna oddaljenost poldnevnika nebesnega telesa od pomladišča merjeno po ekliptiki. Ekliptika je navidezna pot Sonca po nebesni krogli. Longituda se meri v kotnih merskih enotah v isti smeri kot se giblje Sonce.

V pomladišču (pomladno enakonočje - 21.3. vsako leto) je longituda Sonca 0°, 21.6 (poletni sončev obrat – poletni solsticij) ima Sonce longitudo 90°, 23.9 (jesensko enakonočje) pa 180°, 21.12 (zimski sončev obrat – zimski solsticij) ima longitudo 270°.

Glej tudi uredi