Lirikonfest

Mednarodni Lirikonfest Velenje je celoletni festival liričnih umetnosti XXI. st. – z osrednjim programom mednarodnega književnega srečanja v Velenju –, ki ga od 2002 (do 2008 imenovano Herbersteinsko mednarodno srečanje književnikov) organizirata Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) in Asociacija Velenika v sodelovanju s tujimi in slovenskimi partnerji.

Lirikonfest predstavlja in popularizira umetniško literaturo XXI. st., njene ustvarjalce, prevajalce, mednarodne posrednike, organizatorje, urednike idr. poznavalce slovenske, evropske in svetovne književnosti; vzpostavlja in širi mednarodne književniške povezave, zlasti z izvirno in prevedeno poezijo XXI. st. ter premišljevanji o spoznavni, povezovalni in kritični vlogi literature v evropski družbi in širše.

Lirikonfestova književniška omizja so zasnovana esejistično in z debatami na evropsko aktualne književne teme.

Lirikonfest združuje večletne književne projekte (vzpostavljene v Velenju v letih 2002–2013), ki v osrednjem festivalnem programu vsakoletno v živo prestavijo 21 evropskih idr. ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev novejše umetniške literature.

Večletne in osrednje literarne prireditve, nagrade, priznanja in publikacije Mednarodnega Lirikonfesta Velenje:


ViriUredi

Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2014: Predstavitveno besedilo UVKF. Velenje.