Limes Saxoniae

meja med Sasi in slovanskimi Obodriti

Limes Saxoniae (slovensko Meja Saške), znana tudi kot Limes Saxonicus ali Sachsenwall (Saški okop), je bila neutrjena meja med Sasi in slovanskimi Obodriti, vzpostavljena okoli leta 810 v današnjem Schleswig-Holsteinu.

Limes Saxoniae

Potem ko je Karel Veliki izrinil Sase iz nekaterih njihovih dežel in jih dal svojim zaveznikom Obodritom, mu je v saških vojnah končno uspelo podjarmiti Sase. Leta 811 je bil podpisan Heiligenski mirovni sporazum s sosednjimi Danci. Istočasno je bila morda dogovorjena tudi meja s sosednjimi Slovani na vzhodu.

Sodobni spomenik pri Hornbeku, posvečen Limes Saxoniae

Meje se ne sme razumeti kot utrjeno črto, temveč kot črto, ki je potakala po sredini mejnega pasu težko prehodnih barij in gostih gozdov. Po opisu Adama iz Bremna v Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum okoli leta 1075 je potekala od reke Labe v bližini Boizenburga proti severu vzdolž reke Bille do izliva Schwentine v Baltsko morje v Kielskem fjordu.

Preko meje so večkrat vdrli Obodriti (leta 983 in 1086) in poljski vojvoda Mješko II. Lambert (leta 1028 in 1030). Meja Saške je bila ukinjena v prvih fazah prodiranja Germanov proti vzhodu (Ostsiedlung), ko je grof Henrik Badewiški leta 1138/1139 podjarmil Vagre. Nemški naseljenci, večinoma Sasi, so tamkajšnje slovansko prebivalstvo ponemčili.

  • Matthias Hardt. "Hesse, Elbe, Saale and the Frontiers of the Carolingian Empire." V Walther Pool, Ian N. Wood, Helmut Reimitz (ur.): The Transformation of Frontiers from Late Antiquity to the Carolingians. The Transformation of the Roman World 10. Leiden-Boston-Köln 2001. str. 219–232. ISBN 90-04-11115-8.
  • Matthias Hardt. "Limes Saxoniae." Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 18, Landschaftsrecht – Loxstedt. Berlin-New York 2001. str. 442–446. ISBN 3-11-016950-9.
  • Günther Bock. "Böhmische Dörfer. Verlauf und Bedeutung des Limes Saxoniae zwischen Bille und Trave." V: Derselbe: Studien zur Geschichte Stormarns im Mittelalter. Neumünster 1996 (Stormarner Hefte 19), str. 25–70 (z zemljevidi). ISBN 978-3-529-07124-9.