Likvidacija (ekonomija)

(Preusmerjeno s strani Likvidacija)

Likvidacijski postopek ali likvidacijo predlaga oseba ali organ, ki je sprejel odločitev o prenehanju pravne osebe (družba lahko preneha tudi s sodno odločbo). Namen likvidacijskega postopka je razdeliti premoženje družbe med upnike in izbris družbe iz sodnega registra družb.

Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, ki jih v končnem likvidacijskem postopku sorazmerno razdeli med vse prijavljene upnike.

Terjatve upnikov, ki niso bile prijavljene do dneva, ko jih je bilo še mogoče upoštevati v osnutku glavne razdelitve likvidacijske mase, poravna po končanem likvidacijskem postopku tisti, v dobro katerega je vplačan ostanek premoženja likvidacijske mase po glavni razdelitvi, in sicer le do višine vrednosti prevzetega premoženja.

Viri uredi