Lavrencijeve anorganske spojine

Iskanje lavrencijevih spojin je zaradi kratke razpolovne dobe vseh njegovih izotopov zelo oteženo. Lavrencij naj bi tvoril binarne spojinehalide, okside, halidne komplekse, halkogenide in pniktogenide.[1]

Seznam uredi

Viri uredi

  1. Cotton, Simon (13. januar 2006). »Lanthanide and Actinide Chemistry«. Wiley Online Library (v angleščini). doi:10.1002/0470010088.
  2. »Lawrencium trichloride | Cl3Lr | ChemSpider«. www.chemspider.com. Pridobljeno 8. januarja 2021.