Lapsus je oznaka za neprostovoljno napako, ki se pojavi med pisanjem oziroma govorjenjem.

Po Freudovi psihoanalitični teoriji je lapsus dejanje, povod za katerega je podzavestna želja.

Vrste

uredi

Lapsuse najbolj pogosto delimo glede na trenutek nastanka, njihova imena pa so latinska:

  • Lapsus linguae - napaka med govorjenjem
  • Lapsus calami - napaka med pisanjem
  • Lapsus memoriae - napaka v spominu