Lahova števila, ki jih je odkril Ivo Lah leta 1955, so številsko zaporedje v kombinatoriki.

Nepredznačena Lahova števila predstavljajo število načinov, da množico n elementov razporedimo v k nepraznih podmnožic, ki so linearno urejene.

Nepredznačena Lahova števila:

Predznačena Lahova števila:

Predlagan je bil tudi drugačen zapis:

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi