Labirint ali blodnjak se lahko nanaša na sklop zapletenih hodnikov ali drugih ovir v naravi ali na vajo, natisnjeno na papir.

Labirint
Adventni labirint iz sveč

Slednji je grafomotorična aktivnost, namenjena predvsem otrokom, saj postavlja temelje za učenje lepe pisave. Otrok se nauči upravljati s pisalom in ga pravilno usmerjati.

Z reševanjem labirintov vadimo tudi prostorsko koordinacijo. Cilj labirinta je s pisalom označiti pot od začetne točke do izhoda. Vaja temelji na metodi poskusov in napak.