Kvantna superpozicija

Kvantna superpozicija je značilnost, ki se pojavlja v kvantni mehaniki. Kaže se v tem, da lahko delec zavzema vsa možna kvantna stanja istočasno in zaradi tega mora opis delca vsebovati vsa možna stanja z verjetnostmi, da je delec v tem stanju. Takšnega načina opisa se ne da realizirati v okviru klasične mehanike. Ta način opisa se včasih imenuje tudi načelo superpozicije, ki pa velja za vse vrste valovanja (sestavljanje valov). Običajno se govori o linearni kvantni superpoziciji.

Zgled uredi

Naj bodo funkcije  ,  ,…  možne valovne funkcije, ki opisujejo kvantno stanje, potem je njihova linearna superpozicija enaka   (pri tem so  ,  ,….,  kompleksna števila, za katera velja  ) . Ta funkcija prav tako opisuje neko stanje kvantnega sistema.

Predpostavi se, da je delec lahko v legi (stanju)   in  . Recimo, da je v legi   v vrednosti 3i/5 in v legi   v vrednosti 4/5. Potem se lahko zapiše:

 

kjer je

  •  Diracov zapis kvantnega stanja

To se lahko pove tudi na naslednji način:

Kadar meritev neke fizikalne količine v stanju   da vrednost   in če se meri isto količino v stanju   in dobi vrednost  , potem meritev v stanju   pripelje do rezultata   ali   z verjetnostima   in   (če je  ).

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi