Kuclerjev kamnolom, ki je bil leta 1991 razglašen za naravni geološki spomenik, se nahaja na obronku Ljubljanskega barja med Brezovico in Vrhniko, v vasi Lesno Brdo (krajevna skupnost Drenov Grič - Lesno Brdo).

Kuclerjev kamnolom

Ime je dobil po nekdanjem lastniku, v njem pa so v preteklih stoletjih kopali črni in sivi apnenec. V Ljubljani je več kamnitih izdelkov, katerih material izhaja iz tega kamnoloma, med drugimi »Črni kralj« v cerkvi sv. Jakoba in kipa dveh gigantov na portalu semenišča. Apnenec v kamnolomu je nastal v obdobju triasa, pred približno 225 milijoni let (pripada julijski predstopnji karnijske stopnje). Plasti apnenca so različno debele, med njimi najdemo do 1,5 m debele plasti premoga antracita in črni skrilavi lapor.

V teh kamninah so skriva bogato nahajališče fosilnih školjk in drugih mikrofosilov, ki jih s prostim očesom ne moremo videti.

Mikrofosili
 • alge klipeine (Clypeina besici) – velikosti nekaj desetink milimetra
 • foraminfere (rod Involutina)
 • trohilina (rod Trochilina)
Makrofosili
 • školjke:
  • kranjski trigonod (Trigonodus carniolicus)
  • kefersteinova mioforija (Myophoria kefersteini)
  • rugozna srčanka (Pachycardia rugosa)
  • lofa (Lopha montiscaprillis)

Glej tudi uredi

Zunanje povezave uredi