Ksi (grško: starogrško ξι; velika črka: Ξ, mala črka: ξ) je štirinajsta črka grške abecede in ima številčno vrednost 60. Ksi se je razvil iz feničanske črke sameh (Phoenician samekh.png). Iz grške črke Ξ izvira stara cirilična črka ksi (Ѯ), ki v moderni cirilici ni več v uporabi.

Xi uc lc.svg
Grška abeceda
Αα alfa Νν ni
Ββ beta Ξξ ksi
Γγ gama Οο omikron
Δδ delta Ππ pi
Εε epsilon Ρρ ro
Ζζ zeta Σσς sigma
Ηη eta Ττ tau, tav
Θθ theta Υυ ipsilon
Ιι jota Φφ fi
Κκ kapa Χχ hi
Λλ lambda Ψψ psi
Μμ mi Ωω omega
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V grščini se črka Ξ izgovarja kot ks.

PomeniUredi

  • v astronomiji je ξ oznaka za štirinajsto zvezdo v ozvezdju

UnicodeUredi

Velika črka Ξ mala črka ξ
Unicode UTF-16 U+039E U+03BE
Ime Unicode Velika grška črka ksi Mala grška črka ksi
Koda HTML Ξ ξ
Enota HTML Ξ ξ

Zunanje povezaveUredi