Kromatična aberacija

nezmožnost objektiva, da bi vse barve izostril v isti točki

Kromatična aberacija ali zarisba je optična napaka, ki se pojavi na fotografijah zaradi različnega loma svetlobe posameznih valovnih dolžin. Napaka nastane zato, ker leča ne more zbrati svetlobe različnih valovnih dolžin v isti točki. Lomni količnik namreč pada z rastočo valovno dolžino svetlobe, zaradi tega imajo leče različne lomne količnike za različne valovne dolžine. Vsaka barva ima tako svoje gorišče.

Primer kromatične aberacije. Zgornja slika ima minimalno kromatično aberacijo, spodnja pa veliko
Zarisba ali kromatična aberacija nastane zaradi različnih lomov različnih valovnih dolžin svetlobe (barv). Vse barve se ne zberejo v eni točki. Primer je narisan za konveksno lečo.


Goriščna razdalja modre svetlobe je namreč krajša od goriščne razdalje rdeče svetlobe, zato se lahko na močno kontrastnih delih fotografije pojavijo vijolični robovi. Kromatična aberacija se lahko odpravi z lečami z različnimi lomnimi količniki.

Odpravljanje zarisbe

uredi
 
Akromatska leča, sestavljena iz dveh delov. Kromatična aberacija ali zarisba je mnogo manjša, različne valovne dolžine svetlobe imajo skoraj enako goriščno razdaljo.

Zarisbo se poskuša bolj ali manj uspešno odpraviti s kombinacijo dveh tankih leč, ki sta v kontaktu (glej sliko na levi). Obe leči sta tudi iz različnih materialov. Najbolj pogosta je kombinacija dveh leč iz kronskega in kremenčevega stekla. Pri tem se uporablja Abbejevo število (merilo za disperzijo snovi) za določanje goriščne razdalje leče.

Zunanje povezave

uredi