Obodna hitrost

(Preusmerjeno s strani Krožilna hitrost)

Obódna hitróst (tudi krožílna hitróst, hitrost kroženja) je hitrost, ki jo ima točkasto telo pri kroženju. Obodna hitrost v ima smer tangente na krožnico in je enaka odvodu poti s po času:

Pot s pri kroženju povezuje s kotom zasuka konstantni faktor rpolmer krožnice, po kateri kroži telo. Zato tudi obodno in kotno hitrost povezuje zveza:

oziroma vektorsko:

Potek izpeljave: