Kras v Sloveniji

Kras v Sloveniji v glavnem delimo na:

Vrste krasa v Sloveniji Uredi

Nastanek kraškega površja Uredi

Kraško površje nastane zaradi raztapljanja apnenca, ki je ena od prevladujočih kamnin v dinarskem svetu (apnenec in dolomit 80 % vseh kamnin).

Zaradi tega nastajajo kraške oblike, ki jih delimo na površinske (vrtače, uvale, kraška polja, slepe (ali kraške) doline, udorne vrtače ali koliševke, ponikalnice) in podzemne (kraške jame in brezna).

Glej tudi Uredi