Kras v Sloveniji obsega 49,7 % celotne površine države[1].

Obseg krasa v Sloveniji na podlagi litologije
Litologija % površja
kras v apnencu 24,6
kras v apnencu in dolomitu 1,9
kras v dolomitu 12,4
kras v klastičnih karbonatnih kamninah 5,1
kras v flišu 0,5
kras, pokrit s karbonatnim gruščem 2,5
kras, pokrit z drobnozrnatimi sedimenti 2,0
kras, pokrit s karbonatnim tilom 0,8
SKUPAJ 49,7

Kras v Sloveniji v glavnem delimo na:

Vrste krasa v Sloveniji

uredi

Nastanek kraškega površja

uredi

Kraško površje nastane zaradi raztapljanja apnenca, ki je ena od prevladujočih kamnin v dinarskem svetu (apnenec in dolomit 80 % vseh kamnin).

Zaradi tega nastajajo kraške oblike, ki jih delimo na površinske (vrtače, uvale, kraška polja, slepe (ali kraške) doline, udorne vrtače ali koliševke, ponikalnice) in podzemne (kraške jame in brezna).

Glej tudi

uredi


  1. Gostinčar, Petra; Stepišnik, Uroš (20. oktober 2023). »Extent and spatial distribution of karst in Slovenia«. Acta geographica Slovenica (v angleščini). Zv. 63, št. 1. str. 111–129. doi:10.3986/AGS.11679. ISSN 1581-8314.