Jugoslovanska kraljeva vojna mornarica

Jugoslovanska kraljeva vojna mornarica (srbsko: Jugoslovenska kraljevska ratna mornarica, hrvaško: Jugoslavenska kraljevska ratna mornarica) je bila pomorski del oboroženih sil najprej Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, nato pa Kraljevine Jugoslavije, ki je skrbela za obrambo in zaščito vzhodnih obal Jadranskega morja.

Jugoslovanska kraljeva vojna mornarica
Jugoslovenska kraljevska ratna mornarica
Југословенска кpaljeвcкa patнa морнариcца
Naval Ensign of the Kingdom of Yugoslavia.svg

pomorska zastava Jugoslovanske kraljeve vojne mornarice
Dejavna: 1918–1941
Država: Kraljevina Jugoslavija
Velikost: 32 vojaških ladij, 150 hidroavionov
Konflikti: Aprilska vojna
Znani poveljniki: Ciril Metod Koch,
Marijan Polič

V okvir Jugoslovanske kraljeve vojne mornarice je spadalo tudi mornariško vojno letalstvo, opremljeno večinoma z hidroavioni, pa tudi rečna flotilja.

Nekaj njenih enot je med drugo svetovno vojno aktivno bojno delovalo tudi po kapitulaciji Jugoslavije leta 1941, v okviru zavezniških sil na Bližnjem vzhodu [1].

Imena in oznake plovilUredi

V Jugoslovanski kraljevi vojni moranici so prva imena oz. oznake dobila tista plovila, ki so jih po prvi svetovni vojni kot vojni plen prejeli od nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice. Nova imena so imela nacionalni pomen, dodeljene oz. spremenjene pa so bila tudi oznake, ki so jih plovila imela že prej.

Rečna flotiljaUredi

Prva imena su dobila plovila rečne flotilje, na katerih so bile jugoslovanske posadke že od leta 1919. Tako so monitorji dobili imena jugoslovanskih rek Drave, Morave, Save, Vardarja, dva dodatna monitorja pa imena Drina in Soča. Dva rečna patruljna čolna sta bila imenovana Bregalnica in Neretva. Ta dva dodatna monitorja in rečna patrolna čolna so bili leta 1921 odvzeti in dodeljeni drugim državam.

Ladje-hulkiUredi

Nova imena so dobile ladje-hulki: Krka, Neretva, Skradin, Krivošije, Prvić, stara oklepnica Kronprinz erzherzog Rudolf je dobila ime Kumbor, pomožna ladja Gigant je bila preimenovana v Moćni, vodonosec Najade pa v Sitnico.

TorpedovkeUredi

Torpedovke so, tako kot v avstro-ogrski vojni mornarici ostale brez imena in so imele samo številčno oznako. Štiri torpedovke s prejšnjo oznako T (zgrajene v Trstu) so bile uvrščene v floto z novimi oznakami T-1 do T-4, druge štiri torpedovke s prejšnjo oznako oznake F (zgrajene na Reki) pa so dobile oznake od T-5 do T-8. V žargonu mornarice so bile poimenovane kot »triestinke« in »fiumane«. Preostale štiri, že tedaj popolnoma zastarele in iztrošene, so dobile oznake od T-9 do T-11 in so bile odpisane v tridesetih letih dvajsetega stoletja.

Kasnejša kupljena plovila (1923), minopolagalci, so dobili imena ptic plenilk: Jastreb, Kobac, Orao, Soko, Galeb in Labud (predhodno Gavran). Lahka križarka Niobe (1926) je dobila ime Dalmacija, novozgrajeni rušilci pa imena mest: Dubrovnik, Beograd, Zagreb in Ljubljana. Motorne torpedovke so dobile imena planin: Dinara, Durmitor, Kajmakčalan, Orijen, Rudnik, Suvobor, Triglav in Velebit, medtem ko so podmornice dobile imena Hrabri, Nebojša, Smeli in Osvetnik. Polagalci min, zgrajeni leta 1930 v Kraljevici, so nosili imena z isto začetno črko: Malinska, Meljine, Mljet, Marjan in Mosor.

Pomožna plovilaUredi

Pomožna plovila so večinoma dobila imena, ki so označevala njihov namen, Spasilac je bila ladja za reševanje podmornic, Zmaj matična ladja za hidroavione, vlačilci pa so nosili imena svojih delovnih značilnosti: Snažni, Jaki, Marljivi, Ustrajni. Ladja (nekdanji grški Paxo), kupljena na Krfu za potrebe srbske vojske, je do leta 1932 nosila simbolično ime Srbija. Pomožna ladja Gigant je bila preimenovana v Moćni, vodonosec Najade pa v Sitnico.

Številčne oznake plovil so bile enomestne številke, ki so se za vsak razred začenjale od 1. Večja plovila, rušilci in polagalci min, niso imeli številčne oznake in so nosili na premcu (napisano v latinici in cirilici) enobesedno ali dvobesedno kombinacijo imena, tako tudi na krmi. Križarka Dalmacija je imela izpisano samo ime.

Seznam plovilUredi

Stanje plovil Jugoslovanske kraljeve vojne mornarice ob razpadu Kraljevine Jugoslavije dne 5. maja 1941:

Tip plovila Ime ali oznaka Ladjedelnica Leto splovitve Tonaža Oznake in opombe
Lahka križarka:
  Dalmacija »A.G. Weiser« Bremen 1899 2360 prej SMS Niobe, kupljena v Nemčiji, v uporabi od 1926
Rušilci:
  Dubrovnik »Yarrow« Glasgow 1931 1880
  Beograd »Chantiers-Loire« Nantes 1937 1210
  Zagreb »Jadranska brodogradilišta« Split 1938/39 1210 potopila leta 1941 Mašera in Spasić v Boki Kotorski
  Ljubljana »Jadranska brodogradilišta« Split 1938/39 1210 potopljen 1940 in popravljen
Torpedovke razreda T1:
  T-1 »Stabilimento Tecnico Triestino«  Trst 1914 250 plovilo nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice 76 T
  T-2 »Stabilimento Tecnico Triestino«  Trst 1914 250 plovilo nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice 77 T
  T-3 »Stabilimento Tecnico Triestino«  Trst 1914 250 plovilo nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice 78 T
  T-4 »Stabilimento Tecnico Triestino«  Trst 1914 250 plovilo nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice 79 T
Torpedovke razreda T5
  T-5 »Danubius« Reka 1915 250 plovilo nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice 87 F
  T-6 »Danubius« Reka 1915 250 plovilo nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice 93 F
  T-7 »Danubius« Reka in Kraljevica 1916 250 plovilo nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice 96 F
  T-8 »Danubius« Reka 1916 250 plovilo nekdanje avstro-ogrske vojne mornarice 97 F
Torpedni čolni razreda Uskok:
Uskok »Thornycroft« Glasgow 1927 15
Četnik »Thornycroft« Glasgow 1927 15
Torpedovke razreda Orjen:
Orjen »Lürssen« Vegesack 1936/37 60
  Velebit »Lürssen« Vegesack 1936/37 60
Dinara »Lürssen« Vegesack 1936/37 60
Triglav »Lürssen« Vegesack 1936/37 60
Suvobor »Lürssen« Vegesack 1936/37 60
Rudnik »Lürssen« Vegesack 1936/37 60
Kajmakčalan »Lürssen« Vegesack 1936/37 60
Durmitor »Lürssen« Vegesack 1936/37 60
Podmornice:
  Hrabri »Vickers-Armstrong-Elswick« Newcastle 1926 975/1164
Nebojša »Vickers-Armstrong-Elswick« Newcastle 1926 975/1164
Smeli »Chantiers-Loire« Nantes 1928/29 809
Osvetnik »Chantiers-Loire« Nantes 1928/29 809

SkliciUredi

  1. Janez Tomšič, Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slovenski pomorščaki, Knjižnica NOV in POS 42, Ljubljana 1974, str. 11, 224

ViriUredi

  • Freivogel, Zvonimir: Ratni brodovi mornarice Kraljevine Jugoslavije 1918-1945, Zagreb, 2020, Despot infinitus d.o.o. ISBN 978 953 8218 76 7
  • Tomšič, Janez: Narodnoosvobodilni boj na Jadranu in slovenski pomorščaki, Knjižnica NOV in POS 42, Ljubljana, 1974 (COBISS)