Krajinski park Mariborsko jezero

krajinski park

Krajinski park Mariborsko jezero obsega reko Dravo z obrežnim pasom med občinsko mejo z občino Ruše in elektrarno Mariborski otok. Za krajinski park je bilo Mariborsko jezero razglašeno 30. novembra, 1992.

Mariborsko jezero z okolico je pomembno mariborsko rekreacijsko območje. S svojo krajinsko podobo, gozdovi, ki ga obrobljajo na desnem bregu, in nastajajočimi obvodnimi habitati ter plitvinami predstavlja naravovarstveno pomembno območje.

Bazen HE Mariborski otok je privlačna rekreacijska površina. V zadnjem desetletju so Dravske elektrarne Maribor uspešno sanirale številne turistično-rekreacijske točke na jezeru. Poglobljeni privezi in dna pri čolnarnah ter turističnih objektih, ureditev iztoka pritoka in izvedba umetnih otočkov ohranjajo in razširjajo razvojne turistične možnosti jezera.

Mariborski otok uredi

Glejte glavni članek Mariborski otok
 
Pogled na otok z levega brega Drave

Mariborski otok predstavlja naravno posebnost, je pravi rečni otok in edini te vrste v Sloveniji. Prekriva ga bogata gozdna združba s podrastjo, kjer rasejo številne redke rastline, dom pa nudi tudi številnim pticam. Prav zaradi tega je razglašen za naravni spomenik, saj je vpliv človeka že dodobra spremenil podobo otoka.

Mariborsko jezero uredi

Glejte glavni članek Mariborsko jezero

Mariborsko jezero je nastalo z zajezitvijo reke Drave ob gradnji HE Mariborski otok. Z zajezitvijo reke Drave z jezovno zgradbo je nastalo akumulacijsko jezero dolžine 15,5 km, ki sega vse do zgoraj ležeče elektrarne Fala. Vsebuje 13,1 milijona m³ vode, od katerih se lahko 2,1 milijona m³ izkoristi za proizvodnjo električne energije.

Tu smo priča procesa, ko velikanski poseg v naravo ni povzročil zgolj uničenja različnih biotopov, ampak so se razvili tudi novi. Poleg razraslega obrežnega gozda so nastale plitvine, ki jih porašča obvodno rastlinje, s čimer je nastal nov dragocen življenjski prostor.

Glej tudi uredi

Viri uredi

  • Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, 30.11.1992
  • Mencinger, Borut Naravni parki Slovenije Ljubljana, Mladinska knjiga Založba d.d., 2004 (COBISS) ISBN 86 11 16747 3