Krščanska geštaltpedagogika

Krščanska geštaltpedagogika uporablja za svojo vzgojno osnovo Sv. pismo in njegove zgodbe (Gerjolj 2006[1]).

Preko sodobne interpretacije zgodb, vživljanja v osebe (npr. Mojzes) in njihove odnose/usode, deluje brezčasno in razbija tradicionalno (dogmatsko) razumevanje Sv. pisma.

Usode in odnosi 'junakov' iz Sv. pisma, postavljeni v današnji čas niso izgubili na aktualnosti, še več, lahko nam pomagajo razreševati današnje, 'moderne' odnose.

Temeljni deli integrativne geštaltpedagogike v slovenskem jeziku sta: zbornik Geštalt pedagogika nekoč in danes (Gerjolj, Stanonik, in Kastelec 2011[2]) in knjiga Živeti, delati, ljubiti (Gerjolj 2006[1]).

Krščanska geštaltpedagogika poudarja razvoj religioznih kompetenc, kar je razvidno tudi iz kurikuluma (Hufnagel 2011a, 18–28[3]).

Leta 2005 je bila Integrativna Geštalt pedagogika po A. Höferju v Evropski skupnosti potrjena in zaščitena kot lastna znamka.

DKGP je solastnik licence: EU-patent 003751757.

Glej tudi uredi

Viri uredi

  1. 1,0 1,1 Gerjolj, Stanko. 2006. Živeti, Delati, Ljubiti. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
  2. Gerjolj, Stanko, Miriam Stanonik, in Mihaela Kastelec. 2011. Geštalt Pedagogika Nekoč in Danes. DKGP.
  3. Hufnagel, Marcus Felix. 2011a. “Geštaltfilozofija - Geštalt Psihologija - Geštalt Terapija.” v Geštaltpedagogika Nekoč in Danes, uredil Stanko Gerjolj. Društvo za krščansko geštaltpedagogiko