Koren besede

nedeljivi del besede, ki nima predpone ali pripone, ima lahko pomen in se lahko uporablja samostojno ali ne

Koren besede je del besede kot nosilec osnovnega pomena besedne družine.[1][2]

Sklici uredi

  1. http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=koren&hs=1, vpogled: 15. 10. 2014.
  2. J. Toporišič (1992). Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana.