Kor

razločitvena stran Wikimedije

Kór ima več pomenov:

  • zastarel izraz za skupino ljudi z določenim znanjem (npr. diplomatski kor, častniški kor, duhovniški kor) - ustreznejša beseda v sodobni slovenščini je zbor
  • kor pomeni (cerkveni) pevski zbor,
  • kor je lahko tudi prostor v cerkvi namenjen za duhovnike - v slovenščini se to bolj običajno imenuje prezbiterij