Kooptacija (lat. Cooptatio- izbira za dopolnitev), tudi kooptiranje, je nedemokratična oblika volitev v politično stranko, vodstvo gospodarske organizacije, vodstvo banke ali druge manjše organizacije, kadar vključi v svoje vodstvo novega člana brez javnih volitev in soglasja ostalih članov. Novi član dobi zgolj listino da je izbran od ožjega vodstva organizacije. Vedno je kooptiran z določenim namenom pridobitništva ali povečanja moči organizacije.

Primere za pravne oblike kooptiranja najdemo v sledečih organizacijah

uredi

Tu se najdejo primeri v celoti nedemokratičnih in pravno nesprejemljivih praks z oligarhičnim karakterjem.

  • Karl Lowenstein; Kooptation und Zuwahl. Uber die autonome Bildung privilegierter Gruppen. založba Alfred Metzner Verlag 1973 (v de.)
  • Peter Steiner; Kooptation v zgodovinskem leksikonu Švice