Konhoida

Konhoida (tudi Nikomedova konhoida ali tudi školjčnica) je krivulja, ki se dobi s pomočjo fiksne točke neke druge krivulje in razdalje . Konhoida je cisoida krožnice s središčem v glede na dano krivuljo. Imenujejo jo tudi školjčnica, ker njena oblika spominja na školjke dagnje. Konhoide tvorijo celo družino krivulj.

Konhoide s skupnim središčem. Nastale so na osnovi premice.
Stalna točka O je označena rdeče, premica je prikazana s črno barvo, vsak par obarvanih krivulj je za dolžino d oddaljen od presečišča premice s premico, ki jo dela daljica skozi O makes. V primeru modre krivulje, je d večji kot je razdalja točke O od premice, zaradi tega se zgornja modra krivulja ukrivi nazaj preko same sebe. V primeru zelene krivulje je d enak, v primeru rdeče krivulje pa je manjši.

Konhoida v polarnih koordinatahUredi

V polarnem koordinatnem sistemu je enačba konhoide

  [1]

Konhoida v kartezičnih koordinatahUredi

V kartezičnem koordinatnem sistemu je enačba konhoide

  [1]

Parametrična oblika konhoideUredi

Parametrična oblika enačbe konhoide je

 .

Povezave z drugimi krivuljamiUredi

Opombe in skliciUredi

Zunanje povezaveUredi