Komparativistika

razločitvena stran Wikimedie

Izraz komparativistika izhaja iz pridevnika komparativen, primerjalen, in je lahko kratka oznaka dveh znanosti: