Kompaktni fotoaparat

razločitvena stran Wikimedije

Kompaktni fotoaparati se delijo na dve vrsti: