Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu Državnega zbora Republike Slovenije

Komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu je komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje

uredi

»Komisija spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu ter s tem povezano usmerjanje finančne podpore za Slovence v zamejstvu in po svetu. Spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije ter vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu. Državnemu zboru poroča o pomembnih zadevah s tega področja ter pripravlja predloge sklepov in odločitev ter obvešča pristojna delovna telesa državnega zbora o zadevah, ki se nanašajo na posamezne predloge zakonov in drugih aktov v zvezi s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu sodeluje z Odborom za zunanjo politiko pri obravnavi zunanjepolitične problematike, ki zadeva tudi Slovence v zamejstvu in po svetu, razpravlja o pobudah in predlogih, ki jih v skladu s poslovnikom državnega zbora pošiljajo državnemu zboru organizacije Slovencev v zamejstvu in po svetu, hkrati pa sodeluje z drugimi državnimi organi na področju odnosov s Slovenci v zamejstvu in po svetu.[1]«

Sestava

uredi
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije
4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe

uredi

Glej tudi

uredi