Komisija po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo Državnega zbora Republike Slovenije

Komisija po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo je komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

»Komisija opravlja naloge po Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, izvaja nadzor nad izvrševanjem določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, zbira prijave o premoženjskem stanju funkcionarjev na podlagi podatkov o premoženjskem stanju funkcionarjev in podatke o njihovih dohodkih ter o tem vodi evidenco podatkov, spremlja uresničevanje določb o nezdružljivosti osnovne funkcije z drugimi funkcijami funkcionarjev, spremlja uresničevanje določb o prepovedih oziroma omejitvah pri sprejemanju daril in vodi evidenco seznamov daril funkcionarjev, spremlja uresničevanje določb o omejitvah pri poslovanju po predpisih o javnih naročilih in vodi evidenco subjektov, za katere veljajo omejitve ter seznam subjektov objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani, predlaga uvedbo postopka o prekršku ter vodi evidenco podatkov o osebah, zoper katere je uveden postopek o prekršku na podlagi Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, sprejme svoj poslovnik, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in svojim poslovnikom.[1]«

Sestava uredi

1. državni zbor Republike Slovenije
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije
4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe uredi

Glej tudi uredi