Klasifikacijsko število DANA je številčna oznaka minerala, ki temelji na 8. izdaji Dana's New Mineralogy.[1] Baza podatkov je 31.12.2009 vsebovala 4.714 mineralov.

Opis uredi

Klasifikacijsko število DANA je sestavljeno iz štirih števil, ločenih s pikami. Sistem je zgrajen hierarhično in temelji na kombinaciji kemijske sestave in kristalne strukture mineralov. Sistem omogoča dodajanje in vstavljanje novih mineralov s podobnimi kemijskimi in strukturnimi lastnostmi.

Prvo število predstavlja sestavo ali (na primer pri silikatih) dominantne strukturne elemente, se pravi razred minerala. Drugo število predstavlja tip minerala, ki v nekaterih primerih temelji na njegovih atomskih značilnostih. Tretje število predstavlja skupino, v katero mineral spada zaradi svojih strukturnih značilnosti. Četrto število je oznaka posameznega minerala.

Primer uredi

Klasifikacijsko število enostavnega brezvodnega kalcijevega karbonata kalcita je 14.01.01.01. Posamezni deli klasifikacijskega števila pomenijo:

V – 14 Brezvodni karbonati

14.01 Brezvodni karbonati s splošno formulo ACO3
14.01.01 Kalcitna skupina (prostorska skupina R3c)
14.01.01.01 Kalcit CaCO3
14.01.01.02 Magnezit MgCO3
14.01.01.03 Siderit Fe+2CO3
14.01.01.04 Rodokrozit MnCO3
14.01.01.05 Sferokobaltit CoCO3
14.01.01.06 Smitsonit ZnCO3
14.01.01.07 Otavit CdCO3
14.01.01.08 Gaspeit (Ni,Mg,Fe+2)CO3

Sklici uredi

  1. R.V. Gaines, H. C.Skinner, E. E. Foord, B. Mason in A.Rosenzweig, Dana's New Mineralogy, 8. izdaja, John Wiley & Sons, Inc. (1997), ISBN 047119310-0

Vir uredi

Glej tudi uredi