Kateheza

krščanska verska vzgoja in izobraževanje

Katehéza pomeni verouk - to je pouk o krščanski veri. Učitelj, ki poučuje verouk, se imenuje katehét. Obe besedi izvirata iz grškega glagola starogrško κατέχειν [katehein] = poučevati.

Besedi »kateheza« in »katehet« uporablja večina krščanskih Cerkva že od začetkov krščanstva. Kateheza je v prvih stoletjih pomenila pripravo na sprejem zakramentov, zlasti krsta. Daljše obdobje priprave (odraslega) na krst se imenuje katehumenat. Pozneje je prišel bolj v navado krst majhnih otrok, zato kateheza pred krstom ni bila več običajna.

V današnjem času je v Rimskokatoliški Cerkvi kateheza zlasti priprava na prvo obhajilo in na birmo, v Evangeličanski Cerkvi pa priprava na konfirmacijo.

Izraz kateheza se v ožjem pomenu uporablja za posamično veroučno uro ali tematiko - npr.: kateheza o grehu, kateheza o Božji milosti, ipd.

Daljši seznam veroučnih resnic se imenuje katekizem.

Glej tudi

uredi