Kategorija:CS1 vzdrževanje: display-authors

To je sledilna kategorija za CS1 sklice, ki uporabljajo |display-authors=. Včasih so predloge za sklicevanje podpirale prikaz največ devetih avtorjev. Če je bilo uporabljenih devet (ali več) parametrov namenjenih avtorjem, je predloga izpisala osem avtorjev in 'et al.', kar obvešča da je bil izpis omejen. Nekateri uredniki so se zanašali na takšno delovanje. Takšni članki (z natančno devetimi avtorji in brez parametra |display-authors=) vsebujejo napakovno sporočilo in so umeščeni v vzdrževalno kategorijo. Napakovno sporočilo ponazarja, da Modul nima informacije ali ima vir natanko devet avtorjev ali pa se je urejevalec le zanašal na omenjeno delovanje {{citat/core}} z avtomatskim izpisom 'et al.'

Članki so umeščeni v to kategorijo ko Modul:Citation/CS1 zazna sklic, ki uporablja |display-authors= z neko vrednostjo, ki je večja ali enaka številu avtorjev v sklicu. Če se taki pogoji zaznajo, naj se lahko |display-authors= izbriše iz sklica. Strani v tej kategoriji se lahko umestijo le preko Module:Citation/CS1.

Editors who use AWB may wish to use this AWB script as an aid to clearing this category.


Večina Slog Navajanja 1 in Slog Navajanja 2 napakovnih sporočil je vidnih vsem bralcem, nekatera pa so skrita. Urejevalci, ki želijo videti vsa the CS1|2 napakovna sporočila, lahkoto storijo tako, da dopolnijo svoje common ali skin CSS stylesheet v kateri naj vključijo:

.citation-comment {display: inline !important;} /* show all Citation Style 1 error messages */

Celo s tem vključenim css-om, se lahko zgodi, da starejše strani v medpomnilniku Wikipedije niso osvežene in ne prikažejo teh napakovnih sporočil, čeprav je stran vključena v eno izmed sledilnih kategorij. WP:NULLEDIT bo rešil ta problem.

Zgornja koda se zahteva, če želite videti sporočila vzdrževalnih kategorij:

Kategorija:CS1 vzdrževanje (povezava)