Katastrska občina

Katastrska občina je najmanjša enota zemljiškega katastra, v velikost približno 7 km2. To kategorijo je prinesel Franciscejski kataster, ki je prvi predstavljal uradno evidenco zemljiških parcel. Ta zemljiški kataster je iz prve polovice 19. stoletja.

Glej tudiUredi