Karibda je v grški mitologiji pošast v votlini nasproti Scile v Mesinski ožini.

Odisej pri Scili in Karibdi na sliki Johanna Heinricha Füsslija