Kanon

  • Pomeni pravilo
  • V kanonu naslednji glas ali glasovi dosledno v celoti ponovijo prvega - ga imitirajo
  • Prvemu glasu pravimo proposta ali vodja, drugemu, tretjemu pa risposta ali odgovor