KP

razločitvena stran Wikimedije

KP ali kp je dvočrkovna kratica, ki ima več pomenov:


Kratice | Dvočrkovne kratice | Dvočrkovne kombinacije | Tričrkovne kratice (A-D, E-H, I-L, M-P, Q-T, U-X, Y-Ž) | Vojaške kratice | Seznam kratic