Jupitrova družina kometov

Jupitrova družina kometov je skupina kometov, ki imajo naslednje lastnosti:

1. po klasični definiciji [1]:

  • so kratkoperiodični kometi z obhodno dobo manjšo od 20 let

2. po definiciji, ki jo uporabljata Levison in Duncan [2]

  • so kratkoperiodični kometi z obhodno dobo manjšo od 20 let
  • imajo Tisserandov parameter TJ večji od 2 in manjši od 3 (2<TJ<3)


Družina je nastala pod težnostnim vplivom Jupitra. Verjetno izhajajo iz Kuiperjevega pasu. Gibljejo se med Soncem in Jupitrom. Naklon tirnice te skupine kometov je manjši od 45°, mnogi pa imajo naklone med 15 in 20° [3]. Njihov afelij je na oddaljenosti okoli 5,2 a.e. od Sonca. Ravnina, v kateri krožijo, je enaka kot ravnina kroženja planetov, vsi se tudi gibljejo v isti smeri kot planeti. [3]

Sklici

uredi

Zunanje povezave

uredi

Glej tudi

uredi