Jotacija

glasovna sprememba

Jotacija je glasovna sprememba, pri kateri so se soglasniški sklopi nepalatalni (netrdonebni) soglasnik + *j poenostavili v palatale (trdonebnike):

psl. *Cj > *C´

Jotacija je poseben tip poenostavitve soglasniških sklopov, nastala zaradi težnje po odprtih zlogih, pri kateri je nepalatalni C vase absorbiral (vsrkal) palatal *j in  postal palatal; hkrati pa je tudi poseben tip palatalizacije soglasnikov v položaju pred sprednjim drsnikom *j, saj se je C palataliziral.

Razlikovanje med poimenovanji palatalizacija in jotacija je utemeljeno, saj je v praslovanskem glasovnem sistemu s sinhronega vidika mogoče razločevati odraze praslovanske starejše regresivne (prve) palatalizacije velarov in praslovanske jotacije velarov in drugih soglasnikov.

Jotirali so se vsi psl. soglasniki, pri čemer je povzročitelj jotacije *j izginil s površinske glasovne podobe.

Praslovanska jotacija velarov (mehkonebnikov)

uredi

- psl. *kj, *gj, *xj > *č, *ž, *š [*č́, *ž́, *š́]

- psl. *skj, *zgj > *šč, *žǯ [*š́ǯ́, *ž́ǯ́]

Praslovanska jotacija dentalov (zobnikov)

uredi

- psl. *tj, *dj > *t́, *d́

- psl. *stj, *zdj > *šč, *žǯ [*š́ǯ́, *ž́ǯ́]

- psl. *nj, *lj, *rj > *ń, *ĺ, *ŕ,

- psl. *sj, *zj > *š, *ž [*š́, *ž́]

- psl. *snj, *znj > *šń, *žń [*š́ń, *ž́ń]

- psl. *slj, *zlj > *šĺ, *žĺ [*š́ĺ, *ž́ĺ]

Praslovanska jotacija labialov (ustničnikov)

uredi

- psl. *pj, *bj, *mj, *vj > *pĺ, *bĺ, *mĺ, *vĺ

Viri in literatura

uredi

- Šekli, Matej. Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana: ZRC SAZU, 2018.

- Šekli, Matej. Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2016.