Jeziki Združenega kraljestva

Prevladujoč jezik v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske je angleščina. Poleg nje se uoprabljajo še jeziki manjšin (nekateri so dosegli tudi enakopravnost z angleščino):