Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (angleško Slovene Human Resources Development and Scholarship Fund) je ustanovila Vlada Republike Slovenije in sicer kot centralno izvedbeno institucijo za štipendiranje in razvoj kadrov.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.png
StatusJavni sklad
Osnovna dejavnostNacionalna izvedbena institucija za štipendiranje in razvoj kadrov
Ustanovljen29. 12. 2006
SedežDunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
DirektorFranc Pristovšek
E-stranwww.sklad-kadri.si

O skladuUredi

 
Sedež Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je bil kot javni finančni sklad ustanovljen 29. decembra 2006 s preoblikovanjem javne ustanove „Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” z vsemi pravnimi posledicami, pravicami in obveznostmi, sredstvi, aktivnostmi, opremo in zaposlenimi na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023. Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije, za področje delovanja sklada pa je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sklad podeljuje različne vrste spodbud za dijake in študente, delodajalce in zaposlene. Med njegove programe spadajo Zoisove in kadrovske štipendije, štipendije za različne vrste študijskih mobilnosti, štipendije za študij v tujini, štipendije za deficitarne poklice ter štipendije za Slovence po svetu. Prav tako sklad kot osrednja nacionalna institucija za razvoj kadrov z različnimi programi vzpodbuja vlaganja v človeške vire za večjo zaposljivost, konkurenčnost podjetij ter tudi prenos znanja med zaposlenimi v posameznem podjetju.

V okviru Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije deluje tudi EducationUSA center, in sicer kot informacijska pisarna, ki posreduje informacije o vseh akreditiranih visokošolskih institucijah v Združenih državah Amerike.

Sklad med drugim izvaja tudi večletne instrumente, sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Programi skladaUredi

Programi spodbujanja mednarodne mobilnosti - Ad futuraUredi

Tip Namen razpisa Ciljna skupina
Štipendije Štipendije za študij v tujini Odlični študentje, ki odhajajo oziroma so že na študiju v tujini
Štipendije Štipendije za doktorski študij na European University Institute (EUI) Študenti, sprejeti na doktorski študij na EUI
Sofinanciranje stroškov Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja doktorskih študentov v tujini Slovenski doktorski študenti, predvsem s področja naravoslovja, tehnike ali medicine
Štipendije Štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini Dijaki in študenti, ki se izobražujejo v Sloveniji in odhajajo na študijski obisk v tujino
Štipendije Štipendije za individualno mobilnost študentov v tujino v okviru programa Erasmus (Erasmus+) Študenti, izbrani za mobilnost v okviru programa Erasmus+
Sofinanciranje udeležbe Sofinanciranje sodelovanja mladih raziskovalnih skupin in posameznikov na tekmovanjih v tujini Posamezen dijak oziroma študent ali skupine dijakov oziroma študentov
Sofinanciranje udeležbe Sofinanciranje udeležbe dijaka na Benjamin Franklin mednarodnem poletnem institutu Slovenski dijaki
Štipendije Program Fulbright Doktorski in podoktorski raziskovalci in predavatelji programa Fulbright
Štipendije Štipendije za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Sloveniji Tuji študenti iz držav Zahodnega Balkana, ki so dodiplomski študij zaključili na visokošolskih institucijah v teh državah
Štipendije Štipendije za državljane Zahodnega Balkana za dveletni program mednarodne mature Najboljši srednješolci, državljani držav Zahodnega Balkana, vpisani v program priprave na mednarodno maturo v Sloveniji
Štipendije Štipendije za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana Srednješolci, državljani držav Zahodnega Balkana
Štipendije Štipendije za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov Državljani držav upravičenk za izobraževanje v Republiki Sloveniji

Ostali programi na osnovi Zakona o štipendiranjuUredi

Tip Namen razpisa Ciljna skupina
Štipendije Zoisove štipendije Nadarjeni dijaki, študenti ter udeleženci izobraževanja odraslih
Štipendije Neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij Delodajalci, ki podeljujejo kadrovske štipendije
Štipendije Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu Slovenci v zamejstvu in po svetu na dodiplomskem študiju v Republiki Sloveniji
Štipendije Štipendije za deficitarne poklice Dijaki oziroma študenti, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, ki so opredeljeni v politiki štipendiranja

Programi, sofinancirani iz Evropskega socialnega skladaUredi

Naziv instrumenta Trajanje Temeljni cilji
Regijske štipendijske sheme 2007-2015 Vzpostaviti sistem spodbud za povezovanje izobraževalnega sistema in potreb na trgu dela v posameznih regijah
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011-2015 Dvig izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih
Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2010-2015 Vzpostavitev kompetenčnih centrov, v katerih se bodo nadgrajevale veščine, znanja in kompetence zaposlenih
Vseživljenjska karierna orientacija za podjetja in njihove zaposlene 2011-2015 S pomočjo mreže zunanjih izvajalcev zaposlenim zagotoviti večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier
Praktično usposabljanje z delom 2010-2014 Spodbujanje vključevanja delodajalcev v izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake in študente višjih šol
Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja 2007-2013 Sofinanciranja šolnin odraslim osebam, starim med 25 in 64 let, ki so se vključili v srednješolsko izobraževanje odraslih. Sklad je z izvajanjem programa zaključil dne 30. 11. 2013.
Popestrimo šolo 2011-2015 Vključiti vzgojno izobraževalne ustanove oz. javne zavode v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju

kompetenc in sposobnosti in ki niso del rednega programa izobraževanja

Mentorstvo za mlade 2013-2015 Medgeneracijskim prenos znanj in izkušenj med mlajšimi in starejšimi delavci
Po kreativni poti do praktičnega znanja 2013-2015 Vzpodbujanje projektov, v okviru katerih bodo študentje pod vodstvom svojih mentorjev iz

izobraževalnega in gospodarskega okolja pridobili praktične izkušnje in razvijali svoje kompetence

EducationUSAUredi

V okviru Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije deluje tudi EducationUSA center, in sicer kot informacijska pisarna, ki posreduje informacije o vseh akreditiranih visokošolskih institucijah v Združenih državah Amerike. EducationUSA je akreditiran in finančno podprt s strani ameriške vlade.

Viri in referenceUredi

Zunanje povezaveUredi