Italijansko bojišče (prva svetovna bojna)

Italijansko bojišče v prvi svetovni vojni je bilo razdeljeno na: