Poslanska zbornica Italijanske republike

(Preusmerjeno s strani Italijanska poslanska zbornica)

Italijanska poslanska zbornica (italijansko Camera dei Deputati) je sestavni del italijanskega parlamenta. Zbornico predstavlja 630 poslancev, ki so izvoljeni v vsedržavnih volitvah. Njen mandat traja pet let oziroma do zaključka legislature. Redno zaseda dvakrat letno v palači Montecitorio, kjer je prisotnost dovoljena tudi vladnemu organu; prisotnost Vlade je obvezna v slučaju, da jo zbornica zahteva. Enako velja za prisotnost poslanske zbornice pri zasedanjih Vlade. Izredna zasedanja lahko skliče predsednik zbornice, predsednik republike ali eden od članov skupščine.

Dvorana v Palazzo Montecitorio

Zasedanje poslanske zbornice je sklepčno, če je prisotna večina poslancev (polovica + 1), torej 316 poslancev. Odločbe so zakonite, če jih je odobrila večina prisotnih.