Irina Makarova Tominec

Irina Makarova Tominec, slovensko-ruska jezikoslovka, lektorica za ruski jezik in literarna zgodovinarka, * Moskva

Irina Makarova Tominec
Rojstvodatum neznan
Moskva
NarodnostSovjetska zveza, Rusija, Slovenija
Državljanstvo Ruska federacija
Poklicjezikoslovka, literarna zgodovinarka

Življenje uredi

Na Filološki fakulteti Moskovske državne univerze Lomonosova je študirala slovenistiko in rusistiko in študij zaključila leta 2004 z doktorsko disertacijo na temo posebnosti ljubljanskega pogovornega jezika in jezikovne situacije v Ljubljani. Med študijem je opravljala poklic prevajalke na slovenskem veleposlaništvu v Rusiji in na podjetju KRKA RUS, v tem času ji je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije ponudilo tudi štipendijo za raziskovanje in zbiranje jezikovnega gradiva v Sloveniji. Po opravljenem doktoratu se je preselila v Slovenijo, kjer kot univerzitetna profesorica na primorski univerzi in aktivna jezikoslovna raziskovalka ostaja še danes.

Delo uredi

Jezikoslovna področja, ki jim raziskovalka posveča posebno pozornost, so jezikovna didaktika, medjezikovne povezave (slovenski in ruski jezik) in digitalizacija pouka. V sklopu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Slovenije je zasnovala projekta Razširitev potenciala adaptivnih mehanizmov v primeru rusko-slovenskega jezikovnega in kulturnega stika (2012–13) in Faze jezikovne adaptacije v govorici različnih generacij rusko govorečih migrantov v Sloveniji in slovensko govorečih v Rusiji (2014–15). Preko Državnega izpitnega centra je izvedla projekt Umestitev izpitov iz tujih jezikov v skupni evropski jezikovni okvir (2018–19), v namen jezikovnih raziskav pa je sodelovala tudi z Inštitutom za slavistične študije v Moskvi.

Bibliografija uredi

Učbeniki uredi

  • Ruščina v turizmu: začetna raven (A1/A2) (2019) (COBISS)

Članki uredi

  • Irina Makarova Tominec. Slovenščina z ruskim naglasom : jezikovni profil ruskogovorečega priseljenca. Jezik in slovstvo 65/1 (2020). 65—82 (COBISS)
  • Irina Makarova Tominec. Ruščina in slovenščina : jezikovna odstopanja v ruščini pod vplivom slovenščine kot jezika okolja. Jezikoslovni zapiski 21/2 (2015). 159—189 (COBISS)
  • Irina Makarova Tominec. Digitalizacija pouka slovenščine za tuje študente UP : izkušnje in izzivi. Oblikovanje inovativnih učnih okolij = Constructing innovative learning environments Ur. Tina Štemberger, Sonja Čotar Konrad, Sonja Rutar in Amalija Žakelj. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. 455—465 (COBISS)
  • Irina Makarova Tominec. Izmail Sreznjevski in slovenščina. Jezikoslovni zapiski 20/2 (2014). 53—66 (COBISS)
  • Irina Makarova Tominec. Ruski kulturni kontekst v tujejezičnem okolju : kako naj ga predstavimo? Bližina drugosti = The close otherness Ur. Lucija Čok. Koper: Založba Annales, 2006. 486—487 (COBISS)

Viri uredi