Ipsilon (črka)

Ipsilon (grško: starogrško ύψιλον; velika črka: Υ, mala črka: υ) je dvajseta črka grške abecede in ima številčno vrednost 400. Grška črka ipsilon izvira iz feničanske črke vav (Phoenician waw.png). Ime črke ipsilon pomeni enostavni I (grško: starogrško Υ ψιλον). Iz grške črke ipsilon izvirajo kar štiri latinične črke: Rimljani so najprej Υ poenostavili v V, pozneje pa so prevzeli še Y; iz V pa sta se pozneje razvili še črki U in W. Iz grške črke ipsilon izvira tudi cirilična črka У in stara črka ižica (Ѵ), ki se v sodobni cirilici ne uporablja več.

Upsilon uc lc.svg
Grška abeceda
[[Alfa|Αα alfa]] [[Ni (črka)|Νν ni]]
[[Beta|Ββ beta]] [[Ksi|Ξξ ksi]]
[[Gama|Γγ gama]] [[Omikron|Οο omikron]]
[[Delta|Δδ delta]] [[Pi (črka)|Ππ pi]]
[[Epsilon|Εε epsilon]] [[Ro|Ρρ ro]]
[[Zeta (črka)|Ζζ zeta]] [[Sigma|Σσς sigma]]
[[Eta (črka)|Ηη eta]] [[Tau|Ττ tau]], tav
[[Theta|Θθ theta]] [[Ipsilon (črka)|Υυ ipsilon]]
[[Jota (črka)|Ιι jota]] [[Fi|Φφ fi]]
[[Kapa (črka)|Κκ kapa]] [[Hi|Χχ hi]]
[[Lambda|Λλ lambda]] [[Psi|Ψψ psi]]
[[Mi (črka)|Μμ mi]] [[Omega|Ωω omega]]
Danes opuščene črke
Digamma uc lc.svg digama San uc lc.svg san
Stigma uc lc.svg stigma Qoppa new uc lc.svg kopa
Heta uc lc.svg heta Sampi uc lc.svg sampi
Sho uc lc.svg šo

grška ločevalna znamenja

V stari grščini se je črka Υ izgovarjala kot trdi i (podobno a ne popolnoma enako kot nemški ü).

V moderni grščini se črka Υ izgovarja kot običajni i. Poleg tega Υ nastopa tudi v naslednjih digrafih:

  • ΑΥ se izgovarja kot av (na koncu besede nezveneče - kot af)
  • ΕΥ se izgovarja kot ev (na koncu besede nezveneče - kot ef)
  • ΟΥ se izgovarja kot u
  • YI se izgovarja kot i

Opomba: grščina nima samostojne črke za glas u - ta glas se vedno piše z digrafom ΟΥ. V rokopisu se ta digraf včasih združi v en simbol Greek ligature OY.png. Tak način pisanja se je prenesel tudi na cirilico: v starejših ciriličnih tekstih se je glas u pisal vedno kot Ѹ, pozneje ga je začel nadomeščati združeni simbol Greek ligature OY var.png, na koncu pa se je uveljavil samo У.

V nekaterih redkih situacija lahko dobi črka ipsilon tudi dierezo (dve piki - Ϋ ϋ), kar označuje, da se Υ izgovarja ločeno od predstoječega samoglasnika. Največ zgledov za to je v besedah prevzetih iz tujih jezikov, npr.: starogrško Ουώλτ Ντίσνεϋ = Walt Disney.

PomeniUredi

  • v astronomiji je υ oznaka za dvajseto zvezdo v ozvezdju
  • v fiziki delcev se eden od mezonov imenuje Υ

Zaradi lažjega ločevanja od latinične črke Y se v znanosti uporablja za grški ipsilon tudi obliko z močno poudarjenimi »rogovi«:  .

UnicodeUredi

Velika črka Υ mala črka υ
Unicode UTF-16 U+03A5 U+03C5
Ime Unicode Velika grška črka ipsilon Mala grška črka ipsilon
Koda HTML Υ υ
Enota HTML Υ υ

Zunanje povezaveUredi