Informacijski sistem

Sistem je katerakoli skupina komponent (funkcij, ljudi, aktivnosti, dogodkov, itd.), ki so v medsebojni interakciji/ relaciji za doseganje predhodno definiranih ciljev (ciljna usmerjenost).

Informacijski sistem (kratica: IS) je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi informacijami za odločanje. Osnovne aktivnosti informacijskega sistema so zbiranje, shranjevanje, obdelava in posredovanje rezultatov končnim uporabnikom.

Delitev IS uredi

Informacijske sisteme delimo na :

 • formalne
 • neformalne

Druga delitev, razmejuje informacijske sisteme na :

Vrste IS uredi

Glede na namen uporabe, lahko delimo informacijske sisteme na sledeče vrste :

 • Sistemi za upravljanje delovnih procesov (Workflow System - WS)
 • Transakcijski informacijski sistemi (Transaction Processing System - TPS)
 • Upravljalno-ravnateljevalni informacijski sistemi (Management Information System - MIS)
 • Odločitveni sistemi (Decision Support System - DSS)
 • Ekspertni sistemi (Expert System – ES)

Pisarniški informacijski sistemi uredi

Podpirajo različne pisarniške procese z namenom izboljšanja razdelitve, poteka dela in komunikacije zaposlenih. Podpira aplikacije za urejanje besedil, elektronsko pošto, sklicevanje sestankov, elektronsko shranjevanje in priklic dokumentov,... (primer takšnih aplikacij je LibreOffice, MS Exchange..)

Življenjski cikli razvoja IS uredi

Razvoj informacijskega sistema lahko strnemo v 4 medsebojno povezane faze :

 • analiza (tu gre predvsem za analizo uporabniških zahtev)
 • načrtovanje (zasnova)
 • izvedba (programiranje, takšna in drugačna realizacija aplikacij)
 • vpeljava (izobraževanje končnih uporabnikov glede uporabe IS sistema)

Zunanje povezave uredi