Inštitut za politike prostora

Inštitut za politike prostora (IPoP) je neodvisen raziskovalni zavod ter nevladna in neprofitna organizacija na področju prostorskega in urbanističnega načrtovanja. Ustanovljen je bil leta 2006 v Ljubljani z namenom povezovanja znanja in izkušenj različnih ved in praks, ki se ukvarjajo s prostorom.[1] Inštitut sodeluje z različnimi posamezniki, nevladnimi skupinami in institucijami z namenom oblikovanja mreže komplementarnih organizacij na področju prostora. Na ta način želi ustvariti pogoje za skupno razumevanje problemov, ciljev in rešitev, ki vodijo do učinkovitega in trajnostnega urejanja prostora. Delovanje inštituta se osredotoča na proces gradnje prostora in odnosov v njem od spodaj, poudarja pomen dolgoročnega razmišljanja in delovanja v prostoru ter se zavzema z vključevanja javnosti v procese urejanja prostora.[2]

Inštitut je ena izmed vodilnih nevladnih organizacij na področju urejanja prostora v Sloveniji. V letu 2009 je Inštitut za politike prostora dal pobudo za oblikovanje mreže nevladnih organizacij na področju urejanja prostora pod imenom Mreža za prostor, ki skuša povezati in okreptiti vlogo različnih nevladnih organizacij v Sloveniji v procesu odločanja o prostoru. V sodelovanju s Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij - PIC in Zavodom za prostorsko kulturo Trajekt se je pobuda leta 2010 razširila in vključuje preko deset organizacij.[3] V letih 2011 in 2012 je inštitut organiziral popularne urbane sprehode Jane's Walk, ki na svetovni ravni vzpodbujajo pešačenje in povezovanje lokalnih skupnosti v mestih. [4] Inštitut za politike prostora deluje tudi kot slovenska diseminacijska točka URBACT.[5]

ViriUredi

  1. Culture.si, Kulturne organizacije v Sloveniji
  2. IPoP, O inštitutu
  3. CNVOS.info, Svetovanje in mentorstvo za soodločanje pri urejanju prostora
  4. Urbani sprehodi za zdravo sosesko
  5. URBACT v Sloveniji

Zunanje povezaveUredi