Rimsko cesarstvo je bilo vpleteno v več vojn v Iliriku.