Himalijina skupina

Himalijina skupina je skupina nepravilnih satelitov (lun) Jupitra s progradnim gibanjem, ki imajo podobne značilnosti tirnice. Znane članice skupine so (po oddaljenosti od Jupitra):

Diagram v polarnem koordinatnem sistemu, v katerem so prikazani elementi tirnic v primerjavi z velikostjo posameznih članic Himalijine skupine. Na eni osi je prikazana poprečna oddaljenost od Jupitra, na drugi pa naklon tirnice.

Za to skupino satelitov Jupitra je značilno, da imajo večjo polos tirnice med 11,15 in 11,75 Gm, naklon tirnice proti Jupitrovem ekvatorju je med 26,6° in 28,3°, izsrednost pa je med 0,11 in 0,25. Skupina je zelo homogena. Vsi sateliti kažejo nevtralne barve (barvni indeks B−V = 0.66 in V−R = 0.36) podobno kot asteroidi tipa C. Zaradi zelo podobnih spektralnih značilnosti je velika verjetnost, da je skupina nastala z razpadom večjega asteroida iz asteroidnega pasu. Polmer tega asteroida je bil okoli 86 km, kar je samo malo več, kot je velika Himalija, ki je obdržala 86 % te mase. To kaže na to, da motnja, ki je povzročila razpad, ni bila posebno velika.

Mednarodna astronomska zveza (International Astronomical Union / IAU) je za imena satelitov v tej skupini prihranila imena, ki se končajo z '–a'.