Hilbertova krivúlja [hílbertova ~] je zvezna fraktalna krivulja, ki zapolni prostor. Prvi jo je opisal David Hilbert leta 1891 kot varianto krivulj, ki zapolnijo prostor, ki jih je odkril Giuseppe Peano leta 1890.[1][2]

Hilbertova krivulja prvega reda
Hilbertova krivulja prvega in drugega reda
Hilbertova krivulja prvega, drugega in tretjega reda
Hilbertova krivulja šestega reda

Njena Hausdorffova razsežnost je 2. Evklidska dolžina je , tj. narašča eksponentno z . <br="clearall">

Računalniški program

uredi

Spodnji Java applet nariše Hilbertovo krivuljo z rekurzivno metodo:


import java.awt.*;
import java.applet.*;

public class HilbertCurve extends Applet {
  private SimpleGraphics sg=null;
  private int dist0=512, dist=dist0;

  public void init() {
    sg = new SimpleGraphics(getGraphics());
    dist0 = 512;
    resize ( dist0, dist0 );
  }

  public void paint(Graphics g) {
    int level=4;
    dist=dist0;
    for (int i=level;i>0;i--) dist /= 2;
    sg.goToXY ( dist/2, dist/2 );
    HilbertA(level); // start recursion
  }

  private void HilbertA (int level) {
    if (level > 0) {
      HilbertB(level-1);  sg.lineRel(0,dist);
      HilbertA(level-1);  sg.lineRel(dist,0);
      HilbertA(level-1);  sg.lineRel(0,-dist);
      HilbertC(level-1);
    }
  }

  private void HilbertB (int level) {
    if (level > 0) {
      HilbertA(level-1);  sg.lineRel(dist,0);
      HilbertB(level-1);  sg.lineRel(0,dist);
      HilbertB(level-1);  sg.lineRel(-dist,0);
      HilbertD(level-1);
    }
  }

  private void HilbertC (int level) {
    if (level > 0) {
      HilbertD(level-1);  sg.lineRel(-dist,0);
      HilbertC(level-1);  sg.lineRel(0,-dist);
      HilbertC(level-1);  sg.lineRel(dist,0);
      HilbertA(level-1);
    }
  }

  private void HilbertD (int level) {
    if (level > 0) {
      HilbertC(level-1);  sg.lineRel(0,-dist);
      HilbertD(level-1);  sg.lineRel(-dist,0);
      HilbertD(level-1);  sg.lineRel(0,dist);
      HilbertB(level-1);
    }
  }
}

class SimpleGraphics {
  private Graphics g = null;
  private int x = 0, y = 0;  

  public SimpleGraphics(Graphics g) { this.g = g; }
  public void goToXY(int x, int y) { this.x = x;  this.y = y; }

  public void lineRel(int deltaX, int deltaY) {
    g.drawLine ( x, y, x+deltaX, y+deltaY );
    x += deltaX;  y += deltaY;
  }
}

Glej tudi

uredi

Sklici

uredi
 • Hilber, David (1891). »Über die stetige Abbildung einer Linie auf ein Flächenstück«. Mathematische Annalen. Zv. 38. str. 459–460.
 • Peano, Giuseppe (1890). »Sur une courbe, qui remplit toute une aire plane«. Mathematische Annalen. Zv. 36. str. 157–160.

Zunanje povezave

uredi