Gotica (razločitev)

razločitvena stran Wikimedije

Gotica je lahko:

Opozorilo: družina računalniških naborov črk (fontov) z imenom Gothic (Century Gothic, Franklin Gothic, itd) nima neposredne zveze s pisavo gotico, pa tudi ne z gotiko kot umetnostno zgodovinskim slogom.