Gospodarska komisija PZS

Gospodarska komisija (GK PZS) strokovno koordinacijsko telo pri Planinski zvezi SLovenije, odgovorno za področje gospodarjenja in upravljanja planinskih objektov.

Naloge Komisije so naslednje:

  • Izvajanje projekta za pridobitev znaka »Okolju prijazna planinska koča«
  • Izvajanje projekta za pridobitev certifikata »Družinam prijazna planinska koča«
  • Izvedba »info ture« za oskrbnike/najemnike koč na izbranem območju
  • Izvedba redne letne konference o planinskem gospodarstvu
  • Izvedba Zbora gospodarjev
  • Izvedba usposabljanja za oskrbnike planinskih koč

V okviru Komisije deluje tudi Svetovalna pisarna, kjer lahko posamezna planinska društva dobijo informacije in navodila glede gradenj čistilnih naprav in ekoloških obnov planinskih koč.

V sklopu Komisije se izvaja tudi vzorčenje odpadnih vod iz čistilnih naprav na planinskih kočah in svetovanje lastnikom glede izboljšanja delovanja ČN.

Gospodarska komisija vodi tudi razgovore na pristojnih ministrstvih v zvezi s pripravo razpisov za sofinanciranje gradenj čistilnih naprav in ekoloških sanacij planinskih koč.

Gospodarska komisija vodi register planinskih koč.

V sklopu Komisije koordinirajo mreženje koč in skupni marketing koč ter pripravljajo rezervacijski sistem. Skrbijo za poenotenje standardov glede ponudbe v kočah (hrana, namestitev, ...), skrbijo in kontrolirajo posege v gorski prostor, svetujejo glede arhitekture in prostorskih posegov.

Predstavnik Gospodarske komisije pa tudi sodeluje v Komisiji za koče in poti pri CAA.

ViriUredi

Zunanji viriUredi